Telefon
WhatsApp

Arbee

Neden Liyofilize?


       Liyofilizasyon; ürünlerin tamamiyle dondurulması ve vakum atmosferi altında, oluşan buz kristallerinin süblimleştirilmesi işlemidir. Genel olarak ürünlerin, temel özelliklerini kaybetmeden, dehidrasyonu için kullanılmaktadır. Düşük sıcaklıklarda gerçekleşen bir uygulama olduğu için, ürünün moleküler ve fiziksel yapısına zarar vermeden dehidrasyonu sağlayan bir kurutma tekniğidir. Liyofilizasyon işlemi, Liyofilizatör / Freeze Dryer adı verilen cihazlarda gerçekleştirilir. Değerli ve termal hassasiyeti yüksek ürünlerde tercih edilen bir yöntemdir.

Liyofilizasyon;
• Kurutulan ürünün şekli, rengi ve aromatik yapısının korur.
• Termal olarak hassas ürünlere zarar vermeden kurutma sağlar.
• Farklı ürün tipleri ve miktarları için, çok sayıda alternatif ön hazırlık ve kurutma olanağı sunar. (dökme, flakon, manifold vb. ataşmanlar ile)
• Ürünün, son ürün kabı içerisinde kurutma olanağı
• Steril kurutma olanağı vardır.
• Hızlı Rehidrasyon olanağı sunar. (Kurtulmuş ürünlerin tekrar hidre edilmesi)


           Apilarnil ve ana arı larvaları hasat sonrasında hızlı soğutulmazsa kolaylıkla bozulabilmektedirler. Bu nedenle hasat edilmelerinin ardından ana arı ve apilarnil larvaları hemen soğuk zincire alınmalı ve +4 derecede saklanmalıdır. Bu arı ürününün hasat sonrası soğuk zincir muhafazasına dikkat edilmesi kaydıyla taze tüketimi söz konusu olduğu gibi uzun süreli kullanımlarda öğütme, homojenleştirme, filtrasyon ve liyofilizasyon gibi işlemler uygulanmaktadır. Bu işlemler uygun şekilde yapılırsa larvanın besin madde kaybı olmaksızın, soğuk zincirde muhafazasına gerek olmadan kullanılmasına olanak tanımaktadır. Larvanın korunmasında uygulanan en iyi işlem liyofilizasyondur. Liyofilize edilen ürünler ise oda sıcaklığında bile nem ve sudan uzak tutulursa e az 5 yıl saklanabilir.


          Arbee & Ar-Sum ortak çalışması ile ortaya çıkan, sadece arı ürünleri için özel olarak tasarlanmış liyofilizator sayesinde tüm arı ürünlerini liyofilize edebiliyoruz. Bu sayede çabuk bozulabilen, hemen soğuk zincire girmesi gereken ürünlerin raf ömrünü uzatıyoruz ve bu işlem sayesinde de ürünlerin besin değerlerini koruyoruz.

Arbee Liyofilize Ürünleri satın almak ve denemek için:  ↗️ Arbee Liyofilize Ürünler

 

Neden Liyofilize?

TEKLİF FORMU